Інформація про автора

Kizitsky, O., НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна