Фінансування журналу

Видавець

Факультет авіаційних і космічних систем НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

FASS, NTUU "KPI"

Спонсори

Джерела підтримки