Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник науково-технічних праць публікує змістовні статті, що пов’язані з новітніми результатами використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами. Статті підготовлені провідними науковцями України та науковцями початківцями. 

 

Політика розділів

Інтелектуальна власність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Механіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Керування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової науки. Всі статті проходять рецензування від редакції – подвійне сліпе. До рецензування залучаються вчені, які є провідними спеціалістами у галузях відповідних розділів журналу.  

Рецензент у своїй роботі має оцінити статтю за наступними критеріями:

- актуальність тематики та постановки задачі;

- елементи новизни ( у постановці задачі, методиці, механічних ефектах тощо);

- недоліки роботи, зауваження та рекомендації.

Робота рецензента завершується мотивованим висновком щодо опублікування подання у збірнику. Рецензія може подаватись, як у запропонованій, так і у довільній формі, згідно вимогам редактора розділу.

Приблизний термін рецензування 1-2 тижні, в залежності від необхідності доопрацювання подання.  

Прізвища рецензентів не публікуються поряд з рекомендованими до друку поданнями.

 

Політика відкритого доступу

Этот журнал практикует политику немедленного открытого доступа опубликованному содержания, поддерживая принципы свободного распространения научной информации и глобального обмена знаниями для общечеловеческого прогресса.